Data i hora oficial

{{ clock | date:'EEEE' }} {{ clock | date:'d' }} {{ clock | date:'MMMM yyyy' }}

{{ clock | date:'HH:mm' }}

Suggeriments i recomanacions

D’acord amb els principis de transparència i publicitat, facilitem l’accés de la ciutadania als suggeriments i les recomanacions dictades pel Síndic de Greuges. Estes resolucions són publicades als set dies d’haver estat emeses i en la llengua que el ciutadà o la ciutadana va triar per a comunicar-se amb la institució.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, en totes les nostres resolucions ometem la informació relativa a les dades de caràcter personal.