Data i hora oficial

{{ clock | date:'EEEE' }} {{ clock | date:'d' }} {{ clock | date:'MMMM yyyy' }}

{{ clock | date:'HH:mm' }}

Carpeta ciutadana

Benvingut a la Carpeta Ciutadana

La Carpeta Ciutadana és un servici que proporciona al ciutadà o la ciutadana una zona on poder consultar totes les dades que el Síndic té sobre els seus expedients.

Quins servicis oferix?

  • Presentar una queixa
  • Presentar una consulta
  • Presentar al·legacions o nova documentació a la meua queixa
  • Consultar els meus tràmits amb el Síndic
  • Presentar una reclamació o suggeriment sobre el funcionament o els servicis prestats pel Síndic de Greuges
  • Modificar les meues dades personals
  • Presentar una altra documentació

Com s’accedix a la Carpeta Ciutadana?

S’ha de tenir un certificat digital de la Generalitat Valenciana o el DNI electrònic, per tal de poder identificar la persona d’una manera segura.

El certificat digital de la Generalitat Valenciana es pot obtenir gratuïtament en qualsevol dels punts de registre que té l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.

Consulteu els punts de registre més pròxims