Data i hora oficial

{{ clock | date:'EEEE' }} {{ clock | date:'d' }} {{ clock | date:'MMMM yyyy' }}

{{ clock | date:'HH:mm' }}

Marc Legal

El domini en Internet “seu.elsindic.com” és titularitat del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, carrer Pasqual Blasco, núm. 1, 03001 Alacant, Espanya. Telèfon (+34) 965 93 75 00. Fax (+34) 965 93 75 54. Adreça electrònica: sindic_greuges@gva.es. CIF: Q5350006B.

Este és un lloc web que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana posa a disposició de la ciutadania. El seu objectiu és facilitar l’accés a la informació i als servicis que presta la institució d’una manera immediata i segura.

La web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, d’algun organisme vinculat a esta institució o bé de tercers que n’hagen autoritzat l’ús.

Tots els drets d’esta web estan reservats. No es permet la modificació del lloc web ni dels seus continguts.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana complirà de manera estricta la normativa vigent a cada moment sobre la protecció de dades de caràcter personal, adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, i en preservarà la privacitat i confidencialitat.

La informació administrativa facilitada a través d’esta web no substituïx la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els actes que hagen de ser publicats formalment en el DOCV i altres diaris oficials, que són l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i el contingut.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana no es fa responsable del contingut, l’exactitud i l’actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que conste en el lloc web o aquella que es remeta a partir d’enllaços a sistemes externs.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana no garantix que la web i el servidor estiguen lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguen utilitzar serviran per a emmagatzemar informació que permeta identificar la persona física usuària de la webdominio en Internet “seu.elsindic.com”  es titularidad del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, calle Pascual Blasco, n.º 1, 03001 Alicante, España, Teléfono (+34) 965 93 75 00. Fax (+34) 965 93 75 54. Correo electrónico: sindic_greuges@gva.es. CIF: Q5350006B.