Data i hora oficial

{{ clock | date:'EEEE' }} {{ clock | date:'d' }} {{ clock | date:'MMMM yyyy' }}

{{ clock | date:'HH:mm' }}

Preguntes freqüents

 1. Què és la Seu Electrònica?

  La Seu Electrònica del Síndic de Greuges és el lloc web des del qual es poden realitzar els tràmits administratius que requerisquen identificació per part del ciutadà o la ciutadana, o de l’administració. D’esta manera el Síndic complix amb els requisits que establix la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (capítol XVII).

 2. A qui va dirigida?

  A totes aquelles persones que decidisquen interactuar amb el Síndic de Greuges a través d’Internet.

 3. Què es pot fer en la Seu electrònica?

  Es pot presentar documentació a través del registre electrònic (queixes, consultes, suggeriments), consultar l’estat dels expedients, rebre notificacions electròniques i fer gestions que fins ara es duien a terme de manera presencial.

 4. Tenen la mateixa validesa les gestions que es fan a través de la Seu que aquelles que es fan de manera presencial?

  Si, els tràmits que es fan a través de la Seu electrònica tenen la mateixa validesa que aquells efectuats de manera presencial o de qualsevol altra manera tradicional.

 5. És segur utilitzar esl serveis de la Seu?

  La comunicació entre la persona i la Seu del Síndic és segura. Tota la informació viatja xifrada i els certificats electrònics garantixen la identitat d’ambdues parts. Les dades personals que s’envien per Internet estan xifrades i, quan les guardem en el nostre sistema informàtic, utilitzem els mitjans necessaris per a protegir-les, tot complint la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i la seua normativa de desplegament.

 6. Quan puc utilitzar la Seu electrònica?

  Hi podeu accedir i realitzar tràmits les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any des de qualsevol lloc. Cal tenir en compte que els tràmits que es fan en dies inhàbils s’entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

 7. Què és la signatura electrònica?

  La signatura electrònica és un conjunt de dades que permeten identificar la persona que signa, de la mateixa manera que si signara a mà.

  La signatura electrònica a través de certificat digital que permet la Seu Electrònica del Síndic de Greuges garantix, a més, la integritat dels documents signats: el document original signat no experimenta modificacions posteriors, ja que si això passara, la validació de la signatura aportaria un resultat negatiu i seria rebutjada.

 8. Què és un certificat electrònic?

  Un certificat electrònic és un document emés i signat per una autoritat de certificació que identifica una persona (física o jurídica) i la vincula amb un parell de claus.

  Un certificat conté la informació següent:

  • Identificació del titular del certificat (nom del titular, NIF, adreça electrònica, etc.).
  • Distintius del certificat: número de sèrie, entitat que el va emetre, data d’emissió, període de validesa del certificat, etc.
  • Un parell de claus: pública i privada.
  • La signatura electrònica del certificat amb la clau de l’autoritat de certificació (AC) que el va emetre
 9. Quins certificats s’admeten en la Seu del Síndic de Greuges?

  • DNI electrònic
  • Certificat digital emés per l’ACCV Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica ACCV (certificat digital de la Generalitat Valenciana)
 10. Tinc problemes per a accedir a la meua Carpeta Ciutadana. En el meu navegador no apareix el certificat digital que tinc instal·lat.

  El motiu pot ser perquè, per a usar un certificat digital, cal instal·lar en l’ordinador una sèrie d’elements addicionals (certificats arrel de l’autoritat de certificació). A continuació indiquem pàgines web on es pot trobar més informació sobre els requisits que calen per a utilitzar els certificats admesos pel Síndic:

 11. Com puc aconseguir un certificat digital admés en la Seu Electrònica del Síndic?

  En l’actualitat, la seu electrònica del Síndic suporta els certificats emesos pels següents prestadors de servicis de certificació:

 12. Com puc saber que el tràmit s’ha realitzat correctament?

  Una vegada fet el tràmit, l’usuari rebrà un “justificant de recepció” integrat pel justificant del formulari presentat en format pdf i la signatura de la institució del Síndic en format electrònic, que garantix que la transacció s’ha produït correctament. L’usuari pot guardar o imprimir este justificant per a qualsevol tipus de reclamació. Si no rebeu esta confirmació o rebeu un missatge d’error o de deficiència de la transmissió, poseu-vos en contacte amb l’oficina del Síndic a través del número de telèfon gratuït 900 21 09 70.