Data i hora oficial

{{ clock | date:'EEEE' }} {{ clock | date:'d' }} {{ clock | date:'MMMM yyyy' }}

{{ clock | date:'HH:mm' }}

Sobre la Seu del Síndic

La titularitat d’esta Seu Electrònica correspon al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, creat i regulat a través de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic de Greuges, que és l’alt comissionat de les Corts Valencianes per a la defensa dels drets i de les llibertats compresos en el títol I de la Constitució i en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. La seua organització i funcionament estan regulats per la Resolució 126/III de la Comissió de Peticions sobre el Reglament d’Organització i Funcionament del Síndic de Greuges.

La responsabilitat de la seua gestió i administració, dels seus continguts i dels servicis posats a disposició de la ciutadania és responsabilitat del Gabinet del Síndic.

Dades generals:

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

Calle Pascual Blasco, 1

03001 Alicante

CIF: Q-5350006-B

Tel.: 900 21 09 70