Data i hora oficial

{{ clock | date:'EEEE' }} {{ clock | date:'d' }} {{ clock | date:'MMMM yyyy' }}

{{ clock | date:'HH:mm' }}

Registre electrònic

El registre electrònic del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és un servici que té com a finalitat fer possible la seua utilització pels ciutadans i ciutadanes per a la presentació de queixes, consultes, escrits i comunicacions que es fan per via telemàtica. El registre electrònic funciona com a registre auxiliar del registre general d’entrada i eixida del Síndic de Greuges i, per tant, depén de la Secretaria General.

Este registre només està habilitat per a la recepció o transmissió de documents electrònics relatius als servicis que oferix esta institució i que s’especifiquen en la seu electrònica. Els escrits i les comunicacions de tràmits no especificats en la seu electrònica no tindran efectes jurídics i es consideraran no presentats.

El registre de la Seu Electrònica del Síndic està operatiu tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores del dia, sense perjudici de les interrupcions necessàries per raons tècniques, de les quals informarem en la seu electrònica. Així mateix, en cas d’interrupció no planificada en el funcionament de la unitat registral telemàtica, s’hi podrà visualitzar un missatge en què es comunicarà esta circumstància, sempre que siga possible.

Una vegada realitzat el tràmit, l’usuari rebrà un “justificant de recepció” integrat pel justificant del formulari presentat en format pdf i la signatura de la institució del Síndic en format electrònic, que garantix que la transmissió s’ha produït correctament. Si no rebeu esta confirmació o rebeu un missatge d’error o de deficiència de la transmissió, poseu-vos en contacte amb l’oficina del Síndic a través del número de telèfon gratuït 900 21 09 70.