Data i hora oficial

{{ clock | date:'EEEE' }} {{ clock | date:'d' }} {{ clock | date:'MMMM yyyy' }}

{{ clock | date:'HH:mm' }}

Sistemes de signatura electrònica admesos i/o utilitzats en la Seu Electrònica del Síndic de Greuges

L’accés requereix que el ciutadà s’identifique mitjançant Cl@ve, el sistema segur d’identificació amb les administracions públiques. Pot utilitzar el DNI electrònic, qualsevol certificat electrònic reconegut i també els sistemes de claus concertades Cl@ve PIN i Cl@ve Permanent.

Si l’usuari no disposa d’una credencial electrònica d’identificació amb les administracions públiques, pot sol·licitar-ne l’alta en la web de Cl@ve.